FAQ

1. Můžu jako soukromník nakupovat přímo u společnosti ERICH JAEGER ?

Odběr přímo ze závodu není možný. Dodáváme výhradně přes velkoobchody nebo prvovýrobce; naše výrobky je tak možno zakoupit u téměř všech obchodníků.

2. Blinkry na přívěsu svítí pouze slabě, i když mám připojené trvalé plusové napájení.

Překontrolujte připojení trvalého plusového napájecího vodiče ke zdroji napětí.  Přitom musíte dávat pozor, aby měl  přívodní vodič spotřebiče (např. světlo v kufru nebo vnitřní světlo)  dostatečný průřez.

3. Při kontrole funkcí po namontování zásuvky přívěsu svítí u ukazatelů směru jízdy obě strany zároveň, ačkoli není zapnut výstražný provoz.

Možná nepoužíváte vhodné měřicí přístroje. Ke kontrole kabeláží s kontrolou blinkrů přívěsu nepoužívejte zkušební přístroje se světelnými diodami, protože kontrolní přístroj kontroly blinkrů nerozpozná přívěs. Zkušební přístroje musí být vybaveny zátěžovými odpory.

4. Při provozu s přívěsem svítí blinkry mého auta jen velmi slabě a blinkry pracují dvakrát rychleji.

To ukazuje na to, že neexistuje proudové napájení kontroly blinkrů přívěsu. Připojte vodič trvalého plusového napájení k dostatečnému zdroji napětí.

5. Pro 13-ti pólový elektrosvazek existují dva rozšiřující elektrosvazky pro rozšíření funkce zásuvky. V čem je rozdíl ?

Elektrosvazek 721407 rozšířuje 13-ti pólovou zásuvku o funkci trvalého plusu (č. kontaktu 9)  a ukostření pro trvalé plus (č. kontaktu 13). Elektrosvazek 721334 rozšiřuje funkce o trvalé plus (č. kontaktu 9), nabíjecí vodič (č. kontaktu 10), ukostření pro nabíjecí vodič (č. kontaktu 11)  a ukostření pro trvalé plus (č. kontaktu 13).Při připojení nabíjecího vodiče  (č. kontaktu 10) je třeba dávat pozor na to,  aby byl tento vodič v momentě startu bez proudu. Elektrosvazek 721334 toto zohleldlňuje.

6. Co znamená Check-Control ?

Check Control je kontrola  zařízení osvětlení. Vždy podle výrobce vozidla a modelu se kontrolují žárovky brzdových světel, koncových světel ( a více)  a při výpadku jsou řidiči indikovány.  Indikace je možná buď prostřednictvím symbolu nebo formou textu.

7. Musí být u elektrosvazků pro Audi A4 (B6) nebo Mercedes Benz třídy C (W203) být vozidlo „parametrováno“ ?

Ne, „parametrování není u elektrosvazků nutné.