Univerzální elektrosvazek

Univerzální elektrosvazek je použitelný  vozidla různých výrobců a typů. Vždy podle konstrukce vozidla musí odborník provést na vozidle individuální úpravy. Univerzální elektrosvazek se vyznačuje těmito vlastnostmi:

  • Elektrické propojení se provádí prostřednictvím kompresních spojek, které se připojí na ty vodiče vozidla, která určí odborník. Zde je třeba zohlednit průřezy vodiče, aby se zabránilo poškození vodičů.
  • Řídicí přístroje, zásuvky a průchodky jsou konstruovány pro širokou oblast funkcí a geometrie. Délky vodičů jsou dimenzovány velkoryse. Podle zvláštností vozidla bude občas nutný zásah odborníka.
  • Montážní materiál pokrývá všechny standardní montážní práce. Některé specifické úkony však musí být doplněny doplňkovým materiálem.